Artists

JEAN-MICHEL ALBEROLA JOERG LEHMANN
BENOIT BROISAT FREDERIQUE LUCIEN
LOUIS CANE TAKESADA MATSUTANI
VERONIKA DOVERS MIN-HO LEE
EVAH FAN KIMIYO MISHIMA
MICHIO FUKUOKA SADAMASA MOTONAGA
YUKI HAYASHI SABURO MURAOKA
LUCIEN HERVE ETSUKO NAKATSUJI
SADAHARU HORIO NISHINO KOZO
KENJI INUMAKI FLORIAN SUSSMAYR
KUNIYOSI IXIMA RINGO TANG
CHRISTIAN JACCARD MARIO TAUCHI
LOUIS JAMMES JUN TSUKAWAKI
SAIKO KAITO KEIJI UEMATSU
TATSUO KAWAGUCHI TAKUMA UEMATSU
YOSHIO KITAYAMA CLAUDE VIALLAT
SUSUMU KOSHIMIZU NOBUKO WATANABE
JEAN LE GAC  

 

 

Closed on Mondays (Subject to change accorfding to shows)

3-9-5 Motomachi Chuo-ku KOBE

tel: 81-78-391-1666

fax: 81-78-391-1667

mail: info@gyfa.co.jp